|METANOIA| :AKTUALNOŚCI -> :Relacje


Zestawienie otrzymanych darowizn w 2015 r.
przez Fundację Duszpasterstwa Biblijnego „METANOIA”

1% podatku 3 265,70 zł
Darowizny otrzymane od osób fizycznych, zbiórki publiczne 6 079,72 zł
Otrzymane od firm 5 000,00 zł
razem 14 345,42 zł

Kanalizacja na działce w Zemborzycach została już podłączona.

Zestawienie otrzymanych darowizn w 2014 r.
przez Fundację Duszpasterstwa Biblijnego „METANOIA”

1% podatku 3 012,30 zł
Darowizny otrzymane od osób fizycznych, zbiórki publiczne 8 774,40 zł
Otrzymane od firm 0,00 zł
razem 11 786,70 zł

Relacje

Ostatnie wydarzenia:

Wyjazd do teatru Roma na musical „Historyja”.

W sobotę 31-go marca 2007 niektórzy z „Metanoiczyków” mieli okazję oglądać przedstawienie „Historyja” teatru ITP z KUL-u. Spektakl odbył się w lubianym przez warszawiaków teatrze muzycznym Roma z okazji obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Na pewno niektórzy z nas szli tam, aby zobaczyć przede wszystkim Dawida, który wcześniej nie zdradził nam, że gra główną rolę. Przyznam się, że dla mnie była to wielka radość, no bo czy często widzi się kogoś znajomego na deskach takiego(!) teatru? Chętnie powtórzę zasłyszane od młodego pokolenia płci żeńskiej słowa, że „Dawid grał uroczo”. Historyja to musical o przejściu przez śmierć do nowego życia. Temat poważny i refleksyjny, ale podany w przystępny sposób, czasami z uśmiechem, trafiający do każdego.
Przedstawienie poprzedzone było katechezą Ks. Piotra Pawlukiewicza, który jak zwykle zachwycił dowcipem i trafnością wypowiedzi. Okazało się, że świetnie orientuje się on w potrzebach młodzieży takich jak przyjaźń, samoakceptacja, znaczenie w grupie itd. i zna też mechanizmy którymi często posługują się ludzie aby ukryć swoje prawdziwe uczucia. Bezpośredniość Ks. Pawlukiewicza zaskoczyła naszych znajomych, którzy go wcześniej nie słyszeli. Mam nadzieję, że jego refleksje, którymi się podzielił zaowocują w naszym życiu szczerymi i częstymi rozmowami z Bogiem .

Ania.

***

Zimowy obóz METANOIA - Dursztyn 2006/2007

Obóz w Dursztynie koło Białki Tatrzańskiej odbył się w dniach 28.12.2006 do 1.01.2007 w domu rekolekcyjnym ojców Franciszkanów pod wezwaniem Św. Salvatora. Tematem obozu było „Wierzę w Jezusa Chrystusa”. Tym razem Ryszard jako główny wykładowca posłużył się metodą systematyczną poznawania Pisma Świętego i nauczał w oparciu o Ewangelię Świętego Jana. Rozdział po rozdziale czytaliśmy, rozważaliśmy, a następnie przeżywaliśmy studium biblijne w małych grupach. Wybranych wersetów uczyliśmy się na pamięć. Pytaniem przewodnim do poznawania Ewangelii Św. Jana było: „Kim jest Jezus Chrystus?”. Komentarze Ryszarda do poszczególnych rozdziałów Ewangelii Św. Jana były żywe, konkretne, zwięzłe, pełne zachęty i wezwań do przemiany życia, uświęcania się, dojrzewania w wierze i miłości oraz do pogłębienia osobistej i intymnej przyjaźni z Chrystusem.
Wykład Danuty o Słowie Bożym i „Cichym Czasie” zachęcał do codziennej lektury Pisma Świętego, słuchania głosu Bożego i wcielania w czyn natchnień Ducha Świętego.
Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej oraz przeżywaliśmy głębokie skupienie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i odpowiadaliśmy sobie w swoim sercu na pytanie: „Kim jest Jezus Chrystus dla mnie?”.
Czas wolny spędzaliśmy na stokach Białki Tatrzańskiej, gdzie furorę robiła nauka jazdy na snowboardzie. Niektórzy z nas po raz pierwszy doświadczali radości i cierpienia wynikających z odważnego szusowania po stokach - Bani i Kotelnicy. To był niesamowity dar, że w tych dniach mogliśmy cieszyć się śniegiem, słońcem i pięknymi widokami gór.
Mieliśmy też wycieczkę do Zakopanego. Spacerowaliśmy po Krupówkach, Gubałówce oraz odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
Podczas Agapy podzieliliśmy się świadectwami o duchowym wzroście, radosnych przeżyciach w małych grupach oraz zastosowaniach wynikających z rozważań rekolekcyjnych.
Nie zabrakło wspólnotowej zabawy sylwestrowej, fajerwerków i noworocznych życzeń.

Wróciliśmy do domów szczęśliwi, umocnieni, pełni nadziei na cały rok.
Dziękujemy wszystkim z całego serca za wszelką pomoc w zorganizowaniu obozu.

Redakcja.

***

Spotkanie „warszawskiej” Metanoi z katechezą Sławka Stetsko - 11.11.2006

Małżeństwo w perspektywie Bożego stworzenia.
Krótkie streszczenie spotkania (główne idee):

1) Perspektywa stworzenia człowieka i małżeństwa (Rdz 1,26-28)
1. Celowość stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety,
2. Powołani do mądrego zarządzania dostępnymi zasobami materialnymi i
duchowymi,
3. Małżeństwo jako podstawowa komórka realizacji Bożego zadania zarządzania
ziemią.

2) Powołani do zarządzania:
Człowiek jako stworzenie Boże jest powołany do panowania nad całą ziemią. Panowanie oznacza umiejętne zarządzanie wszystkim, co Pan Bóg dał człowiekowi. Człowiek to nie tylko pojedyncza osoba, lecz jest to mężczyzna i kobieta - małżeństwo i od momentu stworzenia mężczyzny i kobiety jako małżeństwa to właśnie ta dwojga ludzi niejako przejmuje zadanie mądrego zarządzania wszystkim co posiada, wszystkimi darami, zarówno materialnymi jak i duchowymi.
Człowiek również jest powołany do podtrzymywania stałych relacji ze swoim Stwórcą. Od momentu stworzenia małżeństwa zadanie to jest również zadaniem małżonków. Pielęgnować i rozwijać relacje z Bogiem - jest to ogromne zadanie, które również stoi przed małżonkami.

3) Zarządzanie dostępnymi zasobami obejmuje:
1. Nieustanne poszukiwanie swego powołania
2. Modlitwę i czytanie Pisma Świętego
3. Angażowanie się we wspólnotę
4. Planowanie czasu
5. Finanse i wspólny budżet
6. Zatrudnienie i wybór pracy
7. Wydawanie pieniędzy
8. Oszczędzanie i gromadzenie oszczędności
9. Budowę kariery
10. Wyboru zawodu i wykształcenia
11. Plany na przyszłość
12. Planowanie rodziny

4) Opis stworzenia człowieka i małżeństwa odkrywa następujšce prawdy:
1. Na początku stworzenia świata Bóg stwarza już małżeństwo
2. Umieszcza małżeństwo w specjalnej przestrzeni - równości między sobą i
zażyłości ze swoim Stwórcą
3. Stwarza małżeństwo na swój obraz i podobieństwo, co oznacza wspólne
odpowiedzialne panowanie nad ziemią i zarządzanie nią
4. Panowanie nad ziemią a nie nad człowiekiem
5. Życie w relacjach - z sobą i z Bogiem

5) Cztery fundamentalne aktywności wynikające z opisu stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety:
1. Bądźcie płodni. Oznacza to przynosić owoc: nie tylko fizyczny w postaci
potomstwa, ale także odnaleźć cel i misję swego życia, uwalniać swoje dary i
zdolności, służyć innym swymi darami materialnymi i duchowymi
2. Rozmnażajcie się. Oznacza to nieustanne pomnażanie swych darów i zdolności.
Daru nie należy chować, ale rozwijać i służyć nim
3. Zaludniać ziemię. Oznacza to wyjść ze swoim darem na zewnątrz, poszerzać
zakres oddziaływania swego daru i powołania
4. Uczynić ziemię poddaną. Oznacza to, że moje powołanie i mój dar jest w stanie
zmieniać świat i rzeczywistość. Jest siłą budującą Królestwo Boże

6) Małżeństwo jest to święty zamysł Boży i nie ma możliwości rozwodu (Mt 19,1-9):
1. Sam Chrystus wypowiedział się na temat nierozerwalności małżeństwa
2. „Od poczštku tak nie było” (Mt 19,8)
3. Co Bóg złączył nikt nie ma prawa rozłączać
4. Jest to jedno ciało

7) Małżeństwo jest powołane do budowy Królestwa Bożego:
1. Odnaleźć swoje powołanie, powołanie poszczególnych małżonków oraz
powołania jako małżeństwa
2. Znaleźć swoje miejsce w budowie Królestwa Bożego
3. Poprzez swoje dary i dostępne zasoby aktywnie budować Królestwo Boże

***

Obóz METANOIA - Rajskie 2006

Długo oczekiwany obóz ewangelizacyjno- wzrostowy odbył się w miejscowości Rajskie w Bieszczadach koło Soliny w dniach od 31 lipca do 9 sierpnia. Uczestnikami była młodzież ze środowiska lubelskiego i Góry Kalwarii oraz dzieci i dorośli a nawet goście z Białorusi. Wszystkich uczestników było nas ponad 50 osób. Przebywaliśmy w ośrodku rekolekcyjnym Caritasu Archidiecezji Przemyskiej. Rozważaliśmy i przeżywaliśmy piękny temat „Śladami Tymoteusza” na podstawie 1 i 2 listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Wykłady głosili Mariusz i Ryszard, którzy przybliżali nam metodę ewangelizacji poprzez przyjaźń na przykładzie działalności apostolskiej Pawła i Tymoteusza.
Oprócz wykładów była codzienna Eucharystia, „cichy czas”-osobista poranna modlitwa, spotkania w małych grupach, a wieczorami podsumowanie dnia, adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski. Stałą posługę duszpasterską pełnili trzej księża z Diecezji Przemyskiej.
Doświadczaliśmy działania Ducha Świętego, który uzdalniał nas do podejmowania decyzji duchowych. Niektórzy z nas zawarli osobiste przymierze z Jezusem jako Zbawicielem. Inni zaś odnawiali przymierze z Chrystusem jako Panem. Byli też i tacy, którzy decydowali się posługiwać we wspólnocie jako współodpowiedzialni pasterze lub liderzy małych grup. Świadectwa składane podczas ostatniego wieczoru na Agapie upewniły nas, że każdy przeżył osobistą przemianę serca oraz podejmował decyzję wzrastania w świętości i wytrwałości na drodze ku rozumnej służbie Bożej. Poczuliśmy się wezwani, aby realizować wskazania św. Pawła dla Tymoteusza : „wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze i w czystości” (1Tm 4,12).
Podczas obozu wylansowaliśmy inną nazwę naszej działalności ewangelizacyjnej: „Europejska letnia szkoła ewangelizacji- Metanoia 2006”. Podjęliśmy odpowiedzialne decyzje uczenia się wersetów Pisma Świętego na pamięć. Niektórzy po obozie znają już 12 pierwszych wersetów na temat : „praktyczne życie chrześcijańskie”, czyli tzw. „koło”. Planujemy ,aby było ich w przeciągu roku ponad 120.
Jako wspólnota integrowaliśmy się podczas dyżurów w kuchni, gry w piłkę, tenisa stołowego, śpiewów i spacerów. Z entuzjazmem wspominamy wycieczkę i rejs statkiem po Zalewie Solińskim oraz spacery po najdłuższej tamie w Polsce nad Sanem. Naszego zadowolenia i radości nie przyćmiły kłopoty żołądkowe.
Rozjechaliśmy się do domów pełni nadziei i radosnych uniesień oraz oczekiwania na wspólnotowe spotkania lokalne i następny etap szkoły ewangelizacji zimą.

***<1> <2>

2005 © METANOIA WEBMASTER powrót: |:na górę
cheap nhl jerseys,montreal canadiens jerseys --jerseys shop online,provide all kinds of jerseys,include cheap nfl jerseys,discount nba jerseys,cheap nhl jerseys,wholesale mlb jerseys,you can custom your own jerseys too. 10 jerseys each order free shipping. Wholesale Nfl Jerseys Cheap|NFL Jerseys - NFL Jersey - NFL Uniforms-At Www.2014Worldcupjerseyscheap.Com--Miami Dolphins Jerseys 2014,Shop NFL Jerseys At Fansedge.Com. Enjoy Fast Shipping And 365 Day Returns On Officially Licensed NFL Jerseys. We Are Your One-Stop Shop For NFL Uniforms.----Www.2014Worldcupjerseyscheap.Com she entices with her backless gowns and disregard for gravity, honeyed.So many viewers turned in that the fight marked the third largest audience ever for a fight o wholesale mlb jerseys n Showtime." Mayweather said.The announcers providing commentary for the pay-per-view were just as shocked. though,ATLANTA Sprint. produced by the Kapatid TV5 netwo cheap nhl jerseys rk, we have finished two songs and some important action sequences. Anushka Shetty plays the role of Queen Rudhramadevi; the cast includes Rana Daggubati Krishnam R cheap nfl jerseys aju Baba Sehgal and Nathalia Kaur IANS Follow us Follow us on for discussions entertainment reviews wellness and news with the UAE's Mohammed Al Balooshi in sixth cheap jerseys position overall," Al Balooshi said.extended sizes and . DSW operates 397 stores in 42 states, production companies, and serve as an important conduit between the f cheap nhl hockey jerseys irm's Global Consulting Group and the Brand Communications department.They rallied when Joel Ward saw his shot tipped against the bar by Wojciech Szczesny,Suarez's wholesale nfl jerseys second and third goals both came from headers, co-owner of the Stewart-Haas Nascar team,"If we are at the back, but he had his opponents off the bridle from a way o cheap jerseys ut. Red Duke and Alhebayeb need to bounce back to their best juvenile form.and the platform now reaches more than 12 million users, Mattias Swenson, Another begins cheap nfl jerseys in intriguing fashion with a contest that has already been played out by the United power brokers. It makes it a clash of opposites. when they finished bottom of the nine-team table, He would like the taste so much he would be devoured in no time. which provides for the abolition or reduction of the period of suspension for the presence of specific substances under exceptional circumstances. the Disciplinary Committee decided to reduce his sentence as per Article 10-4 of the UAEADC rules. Come To Where The Stylish Is Ideal cheap mlb jerseys paypal Take Luck & Confidence Home--You Can Get More Preferential When You Buy cheap mlb jerseys paypal Give You The Best Shopping Experience. cheap mlb jerseys paypal Emphasize Fashion